Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu, bir çok KOBİ’nin teorik ismine hakim olup, uygulamadığı veya uygulamak isteyip uygulatacak personel bulamadığı dönem içerisindeki nakit giriş ve çıkışları gösteren ve bu giriş çıkışların hangi kaynaklarla sağlandığını, bu kaynakların nerelerde kullanıldığını gösteren mali tablodur.

Her işletme nakit hareket dengesini sağlayabilmek, faaliyetlerinin devamlılığını korumak için nakit akış tablosu hazırlamak durumundadır. Günümüzde bir çok işletme bilanço ve gelir tablosunu kullanarak finansal raporlarına hakim olmaya çalışır. Ancak nakit akış tablosunu hazırlamamak bilanço ve gelir tablosunda yapılan analizi eksik bırakır. Çünkü bilanço ve gelir tablolarının sonuçlarında oluşacak tahakkuk kayıtları doğrultusunda işlemler görür. Ancak firmaların bazı gelir ve gider kalemleri ilgili tahakkuk dönemi içerisinde gerçekleşmeyecek olabilir. Gerçek analize sadece bilanço ve gelir tablosunun yanında nakit akış tablosunu hazırlayarak doğru bir veriye ulaşabiliriz.

Nakit Akış Tablosu’nun Hazırlanması Neden Önemlidir?

Bilanço ve Gelir tablolarında gelir ve giderler şirketin ilgili dönemdeki nakit giriş ve çıkışlarını tam olarak gösteremez. Nakit akış tablosu diğer finansal tablo araçlarıyla birlikte kullanıldığı zaman anlamlı bir hal alır. Nakit akış tablosu size Ocak ayındayken Kasım ayında ne kadar borçlanmanız gerektiğini, Mart ayında Aralıkta elinizde ne kadar nakit kalacağını, Nisan ayında Temmuzda ne kadar projelerden para girişi olacağını gösterir. Tabi ki de değişen piyasa koşulları sapmalara neden olsa da yüksek ölçüde doğru sonuçlar doğurur.

Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit akış tablosu hazırlanırken kullanılan temelde uygulanan iki yöntem vardır. Direkt Yöntem(Brüt Yöntem) ve Endirekt Yöntem.

Direkt yöntemde; nakit akış tablosunun hazırlanmasında tahakkuk esasına göre hazırlanır. Bilanço ve gelir tablosundaki değerler başlangıç noktalarını oluşturur.

Uygulamada en çok endirekt yöntem kullanılmakta olup bu nedenle endirekt yöntem üzerinden açıklamalarımıza devam edeceğiz.

Endirekt yöntem ile nakit akış tablosunun hazırlanması işletme sermayesindeki değişiklikler,amortisman, karşılıklar, ertelenmiş vergiler, gerçekleşmemiş döviz işlemleri, dağıtılmamış karları ve azınlık payları gibi gayri nakdi kalemler net kar veya zararın etkilerine göre düzeltildiği bir raporlamadır.

Nakit Akış Tablosu’nun Analizi Nasıl Yapılır?

Nakit akış tablosunu analiz ederken bir çok finansal tablo ile birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Nakit akış tablosunun analizindeki amaç; şirkete sağlanan nakit girdi ve çıktıların sağlıklı ilerleyip ilerlemediğini net bir şekilde görmektir.

Nakit akış tablosu analiz edilirken üç faklı yöntem kullanabilirsiniz.

  1. Oran Analizi; Nakit akış oranları şirketin faaliyetleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için kullanılır. Şirketin toplam nakit akışları içerisinde ilgili faaliyet alanındaki oranını belirler ve yaratılan nakit döngüsünün yeterliliğini ortaya çıkarır.
  2. Dikey Analiz; Bilançoda nakit girişi yaratan faaliyetler varsa belirlenen dönemler itibariyle bu kalemlerdeki artış ve azalışları tespit edip aksiyon planı oluşturmanızı sağlar.
  3. Yatay Analiz; bu analiz tekniği ile yıllar itibariyle nakit girdi ve çıktıların büyüme oranlarının karşılaştırmasını sağlar.

Her işletme için nakit yönetimi şarttır. Çünkü nakit yönetiminin sağlam ilerlemesi işletmenin sürdürülebilirliğini sağlar. Nakit akış tablosu, şirketinizin nakit giriş ve çıkışlarını, bunları hangi kaynaklarla sağladığınızı ve alacağınız aksiyonları belirlemenizde hızlı aksiyon alabileceğiniz bir finansal tablodur.

Şirketlerin sağlıklı ve dengeli büyüyebilmesi, kar yaratan ve yıllar itibariyle karlılığını arttıracak bir işletme olabilmesi için diğer finansal tabloların yanında nakit akış tablosu da mutlaka hazırlanmalı ve detaylı incelenmelidir.  

 


KOBİ & BANKALAR

KOBİ Finans Rehberi

Dali Finans

İletişim Formu

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazınız.
Invalid Input
Lütfen telefonunuzu yazınız.
Lütfen e-posta adresinizi yazınız.
Tercih ettiğiniz iletişim şeklini belirtiniz!
Invalid Input

0/500

Lütfen mesajınızı yazınız.
Invalid Input