ORAN ANALİZİ

Oran Analizi statik bir analiz olup firmanızın likiditesi,borç ödeme gücü ve finansman yönetimi hakkında bilgi verir.

Cari Oran

Cari oran; şirketlerin likit varlıklarını gösteren dönen varlıklarının, kısa vadeli yabancı kaynaklarına bölünmesi ile ortaya çıkan orandır.

Cari Oran Nedir?
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Nakit Oran

Nakit oran, piyasa ve ekonomik şartlarda herhangi bir daralmak durumunda firmanın likit varlıkları ile kısa vadeli borçlarının ne kadarlık kısmını ödeyebileceğini gösterir.
Nakit oranının diğer adı disponibilite oranıdır. Oranın 0,20’nin altına düşmemesi gerekir. Nakit oranı, firmanın acil nakit durumunu yansıtmaktadır.

Nakit Oran Nedir?
Nakit Oran = Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Asit-Test Oranı (Likidite Oranı)

Asit-Test oranı, firmanın dönen varlıklarından stoklarının çıkarılıp sonra kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle elde edilen orandır.

Asit-Test Oranı (Likidite Oranı) Nedir?
Asit-Test (Likidite Oranı) = Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Stok Bağımlılık Oranı

Stok bağımlılık oranı; asit - test oranının 1'den küçük çıkması durumunda kısa vadeli borçların ödenebilmesi için stokların yüzde kaçının satılması gerektiğini gösteren orandır.

Syok Bağımlılık Oranı Nedir?
Stok Bağımlılık Oranı = [ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar - ( Hazır Değerler + Menkul Kıymetler ) ] / Stoklar