KOBİ Finans Rehberi

Nakit Akış Tablosu Nedir?
Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu, bir çok KOBİ’nin teorik ismine hakim olup, uygulamadığı veya uygulamak isteyip uygulatacak personel bulamadığı dönem içerisindeki nakit giriş ve çıkışları gösteren ve bu giriş çıkışların hangi kaynaklarla sağlandığını, bu kaynakların nerelerde kullanıldığını gösteren mali tablodur.


Finansal Tablolar Analizi Nedir?
Finansal Tablolar Analizi Nedir?

Finansal tablolar analizi, başka bir değişle mali tablolar analizi işletmenin bilanço ve gelir tablosu verilerine dayanarak bir çok farklı yöntemle (yatay analiz, dikey analiz, trend analizi gibi) işletmenin dönemsel bazlı performansını gösteren, alınması gereken aksiyonları belirlememize yardımcı olan analizdir.


Finansal Analiz Nedir?

Finansal analiz, şirketinizin mali tablolarda yer alan bilanço kalemlerinin incelenmesi ile faaliyetlerinizin neticesini, şirketin finansal durumunu, eksik yönlerin nasıl iyileştirileceği, bu eksik yönler için aksiyon planlarının oluşturulduğu, mevcut durum doğrultusunda şirketinizin geleceğini planlamak için yapılan analizdir.


Kredi Taleplerinde ve Kredili Satışlarda Piyasa İstihbaratının Önemi

Bankalara kredi başvurusunda bulunan KOBİ’ler mali verileri esas alınarak kredi değerlendirmesine girerler. Birçok istihbarat kalemi sistem üzerinden analiz edilir. Ancak, bazı durumlarda mali verilerin ve sistemsel istihbaratın yetersiz olduğu durumlarla karşılaşılır. Burada hem mevcut müşteri için hem de yeni kredi ilişkisine girilecek müşteriler için piyasa istihbaratının önemi büyüktür.


KOBİ’ler Dönem Sonu Faiz Ödemeleri Yaparken Nelere Dikkat Etmelidir?

Dönem sonu faiz ödemesi KOBİ’lerin büyük bir kısmını ilgilendiren önemli ve dikkat edilmesi gereken bir işlemdir. Rotatif kredi kullanımı yoğun olan firmaların genel uygulamada yılda dört kez (mart, haziran, eylül, aralık) faiz ödemekle yükümlüdür. Bazı durumlarda dönem sonu faizleri aylık olarak da tahsil edilebilir.


Sayfa 1 / 2

KOBİ Finans Rehberi

Dali Finans