KOBİ Finans Rehberi

Leasing (Finansal Kiralama) Nedir?
Leasing Nedir?

Leasing ( finansal kiralama), yatırım ekipmanı olarak kullanılan araç veya araçların sözleşme süresi boyunca leasing şirketi tarafından belirlenen kira karşılığında kiracının kullanım hakkı elde etmesini sağlayan bir sistemdir. Leasing sisteminde sözleşme süresi sonunda varlığın sahiplik hakkının devri de mümkün olabilir. Leasing, şirketinizin büyüme planlarına katkı sağlayan bir sistemdir. 


Nakit Akış Tablosu Nedir?
Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu, bir çok KOBİ’nin teorik ismine hakim olup, uygulamadığı veya uygulamak isteyip uygulatacak personel bulamadığı dönem içerisindeki nakit giriş ve çıkışları gösteren ve bu giriş çıkışların hangi kaynaklarla sağlandığını, bu kaynakların nerelerde kullanıldığını gösteren mali tablodur.


Finansal Tablolar Analizi Nedir?
Finansal Tablolar Analizi Nedir?

Finansal tablolar analizi, başka bir değişle mali tablolar analizi işletmenin bilanço ve gelir tablosu verilerine dayanarak bir çok farklı yöntemle (yatay analiz, dikey analiz, trend analizi gibi) işletmenin dönemsel bazlı performansını gösteren, alınması gereken aksiyonları belirlememize yardımcı olan analizdir.


Finansal Analiz Nedir?

Finansal analiz, şirketinizin mali tablolarda yer alan bilanço kalemlerinin incelenmesi ile faaliyetlerinizin neticesini, şirketin finansal durumunu, eksik yönlerin nasıl iyileştirileceği, bu eksik yönler için aksiyon planlarının oluşturulduğu, mevcut durum doğrultusunda şirketinizin geleceğini planlamak için yapılan analizdir.


Kredi Taleplerinde ve Kredili Satışlarda Piyasa İstihbaratının Önemi

Bankalara kredi başvurusunda bulunan KOBİ’ler mali verileri esas alınarak kredi değerlendirmesine girerler. Birçok istihbarat kalemi sistem üzerinden analiz edilir. Ancak, bazı durumlarda mali verilerin ve sistemsel istihbaratın yetersiz olduğu durumlarla karşılaşılır. Burada hem mevcut müşteri için hem de yeni kredi ilişkisine girilecek müşteriler için piyasa istihbaratının önemi büyüktür.


Sayfa 1 / 3

KOBİ Finans Rehberi

Dali Finans