KOBİ Finans Rehberi

Finansal Analiz Nedir?

Finansal analiz, şirketinizin mali tablolarda yer alan bilanço kalemlerinin incelenmesi ile faaliyetlerinizin neticesini, şirketin finansal durumunu, eksik yönlerin nasıl iyileştirileceği, bu eksik yönler için aksiyon planlarının oluşturulduğu, mevcut durum doğrultusunda şirketinizin geleceğini planlamak için yapılan analizdir.


Kredi Taleplerinde ve Kredili Satışlarda Piyasa İstihbaratının Önemi

Bankalara kredi başvurusunda bulunan KOBİ’ler mali verileri esas alınarak kredi değerlendirmesine girerler. Birçok istihbarat kalemi sistem üzerinden analiz edilir. Ancak, bazı durumlarda mali verilerin ve sistemsel istihbaratın yetersiz olduğu durumlarla karşılaşılır. Burada hem mevcut müşteri için hem de yeni kredi ilişkisine girilecek müşteriler için piyasa istihbaratının önemi büyüktür.


KOBİ’ler Dönem Sonu Faiz Ödemeleri Yaparken Nelere Dikkat Etmelidir?

Dönem sonu faiz ödemesi KOBİ’lerin büyük bir kısmını ilgilendiren önemli ve dikkat edilmesi gereken bir işlemdir. Rotatif kredi kullanımı yoğun olan firmaların genel uygulamada yılda dört kez (mart, haziran, eylül, aralık) faiz ödemekle yükümlüdür. Bazı durumlarda dönem sonu faizleri aylık olarak da tahsil edilebilir.


Net işletme sermayesi, bir şirketin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktır. Net işletme sermayesi değeri hem finansal planlamanız için hem de banka veya finans kurumlarına kredi başvurularında büyük önem taşır. Çünkü net işletme sermayesi bize şirketin kısa vadeli borçlarını, dönen varlıkları ile karşılayıp karşılamadığını gösterir. Bu göstergenin de pozitif yönlü olması çok önemlidir. Eğer dönen varlıklarınız kısa vadeli borçlarınızı karşılamıyor veya başa baş noktasında karşılıyorsa ilave borç yüküne girmek firmanın nakit akışı için büyük risk olacaktır.


KOBİ segmentli firmaların en iyi yönetmesi gereken alan alacak tahsilat takibidir. Günümüzde birçok firma alacaklarını iyi yönetemediği için nakit akışında denge sağlayamaz, bu dengeyi kuramadığı için dış kaynaklara ihtiyaç duyar, finansal kurumlara başvurduğunda ise alacak kalitesi ve donuk alacaklardan dolayı dış kaynak temin edilmesinde sorun yaşanır ve bu durum firmayı iflas noktasına getirebilir.


Sayfa 1 / 2

KOBİ Finans Rehberi

Dali Finans