Kobi'lerde Kurumsallaşma

Kobi'lerde Kurumsallaşma

SALLAmayın, KURUMSALLAŞIN!

Kurumsallaşma, bir işletmenin şahıslardan bağımsız olarak belirli standartlara, kurallara, prosedürlere sahip olmasıdır.
Vizyon sahibi olan her KOBİ, kurumsallaşma yolunda karar alarak ilk adımını atmalıdır. Buradaki en kilit nokta kurumsallaşma kararı alındıktan sonra engelleri ortadan kaldırmaktır.

Peki nedir bu engeller ?
-Değişimi kabullenmeyip direnmek; Birçok firma, mevcut durum kendilerini yeterince mutlu etmese de kendi değerlerini kaybedeceğini düşündüğünden değişime direnir. Burada önemli olan firmanın asıl varoluş değerlerini koruyup küresel rekabet şartlarının gereğini yaparak direnmeyip kurumsallaşmanın yolunu açmaktır.

-Delegasyon; Özellikle patron firmalarındaki en büyük sorunlardan biri olan yetki devri, çalışan personelin karar alma becerisini ortadan kaldırır ve her işlem patrona gider. Yetki devrinin yapılması hem patronun iş yükünü azaltır, hem de yetki verilen kişinin firmayı sahiplenişi artar. Yetkiyi verin iş yükünüz azalsın, ama takibi bırakmayın.

KOBİ’ler için kurumsallaşma adımları

 • Etkin organizasyon yapısı:
  Organizasyon yapısı basit ve anlaşılabilir olmalıdır. Firma içerisindeki hiyerarşiyi sağlamak için yetki ve sorumluluklar yazılı belirtilmelidir.
 • İnsan kaynağı planlaması:
  Nitelikli işgücü istihdamı KOBİ’lerin en önemli sorunlarından birisidir. Buna rağmen birçok işletmede insan kaynakları departmanı bulunmamaktadır. Her şey iyi giderken işe alınan bir personel, olumsuz şartlar oluştuğunda maliyeti rahatsız edici olabilir. Bu nedenle işin niteliğine uygun personeli iyi seçmeli ve mevcut yapınızda insan kaynakları departmanınız bulunmuyorsa, mutlaka insan kaynağı sağlayan firmalardan hizmet alınmalıdır.
 • Finans planlaması:
  Kurumsallaşma yolunda ilerleyen firma artık günü kurtarmak için kısa vadeli planlar haricinde aylık ve yıllık bütçeler yapmalıdır. Belirlenen hedefler neticesinde mali durum tespitleri yapılıp dış kaynak ihtiyacı belirlenmeli ve nasıl temin edileceği konusunda aksiyonlar alınmalıdır.
 • Raporlama ve toplantı:
  Firma faaliyetlerin performanslarının izlenmesi etkin raporlama sistemiyle ortaya çıkar. Raporlamada belirli tarihlerde karşılaştırmalı analiz yapılarak ilerlenmelidir. Sunulacak bu raporlamalar düzenli aralıklarla yapılacak toplantılarda görüşülmeli, değerlendirmeler yapılmalı, öneri ve şikayetler alınmalıdır.

Danışmanlık hizmetleri

Firmanız faaliyetlerini sürdürürken mutlaka uzmanlardan gerekli destekler alınmalıdır. Özellikle hukuk, finans, insan kaynakları alanında alınan danışmanlık hizmetleri, firmanızı istenilen noktaya taşımada önemli rol oynayacaktır.

Kurumsallaşmanın KOBİ’lere faydaları

 • Uzun vadeli stratejiler geliştirip farklı bakış açılarıyla firmanın güçlü ve zayıf yönlerini tespit edip fırsat ve tehditler değerlendirebilecektir.
 • Çalışan değerliliği artacak ve personelin bunu fark etmesiyle kurumsal kültür oluşacaktır.
 • Sistem yatırımları ile her alanda ölçülülebilirlik artacak, düzenli raporlama ve toplantılar sayesinde hata yapma oranı azalacaktır.
 • Yöneticilere verilen yetki devirleri ile firma sahibinin iş yükü azalacak, alınan doğru ve hızlı kararlar firmanın dengeli bir büyüme içerisine girmesini sağlayacak ve verimliliği arttıracaktır.
 • Kurumsallaşma sürecinde firmanın bilinirliğini de artacaktır.
 • Şeffaf, adil, sorumluluk bilinci yüksek bir yönetim sistemi oluşacaktır.

Aslında her şey firma sahibinin “ben kurumsallaşmak istiyorum“ demesiyle başlar. Bu istek eyleme geçtiği zaman anlam kazanır.

Derviş Ali Doğanşahin

 


KOBİ & BANKALAR

KOBİ Finans Rehberi

Dali Finans

İletişim Formu

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazınız.
Invalid Input
Lütfen telefonunuzu yazınız.
Lütfen e-posta adresinizi yazınız.
Tercih ettiğiniz iletişim şeklini belirtiniz!
Invalid Input

0/500

Lütfen mesajınızı yazınız.
Invalid Input