KOBİ Finans Rehberi

KOBİ’ler Dönem Sonu Faiz Ödemeleri Yaparken Nelere Dikkat Etmelidir?

Dönem sonu faiz ödemesi KOBİ’lerin büyük bir kısmını ilgilendiren önemli ve dikkat edilmesi gereken bir işlemdir. Rotatif kredi kullanımı yoğun olan firmaların genel uygulamada yılda dört kez (mart, haziran, eylül, aralık) faiz ödemekle yükümlüdür. Bazı durumlarda dönem sonu faizleri aylık olarak da tahsil edilebilir.


Net işletme sermayesi, bir şirketin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktır. Net işletme sermayesi değeri hem finansal planlamanız için hem de banka veya finans kurumlarına kredi başvurularında büyük önem taşır. Çünkü net işletme sermayesi bize şirketin kısa vadeli borçlarını, dönen varlıkları ile karşılayıp karşılamadığını gösterir. Bu göstergenin de pozitif yönlü olması çok önemlidir. Eğer dönen varlıklarınız kısa vadeli borçlarınızı karşılamıyor veya başa baş noktasında karşılıyorsa ilave borç yüküne girmek firmanın nakit akışı için büyük risk olacaktır.


KOBİ segmentli firmaların en iyi yönetmesi gereken alan alacak tahsilat takibidir. Günümüzde birçok firma alacaklarını iyi yönetemediği için nakit akışında denge sağlayamaz, bu dengeyi kuramadığı için dış kaynaklara ihtiyaç duyar, finansal kurumlara başvurduğunda ise alacak kalitesi ve donuk alacaklardan dolayı dış kaynak temin edilmesinde sorun yaşanır ve bu durum firmayı iflas noktasına getirebilir.


KOBİ'lerde Stratejik Planlar

Stratejik planlama, firmanın içinde bulunduğu mevcut durum ile arzu ettiği duruma giden yolda hedeflerine ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerdir.
KOBİ’lerde stratejik planlama yaparken firma sahibi olarak kendiniz ve ekibinizle birlikte aşağıdaki soruların cevabını birlikte vermelisiniz.

  • Mevcut durumumuz nedir? Bulunduğumuz yerden memnun muyuz?
  • Neyi hedefliyoruz ve bu hedefimize ne zaman ulaşacağız?
  • Hedeflerimize hangi araçları kullanarak ulaşacağız?
  • Yapılan planlamanın amacına ulaşıp ulaşmadığını nasıl ölçeceğiz?
  • Çizilen yol haritasında sağlıklı sonuçlara ulaşmak için denetimini nasıl yapacağız?

Rotatif (BCH) ve İskonto Kredisi Nedir?

ÇİFT YUMURTA İKİZLERİ
Rotatif (BCH) ve İskonto Kredisi Nedir?
Aralarındaki Temel Farklar Nelerdir?

Rotarif ve İskonto kredileri kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyacı olan firmalar için en fazla talep gören kredi ürünüdür. Kullanım amacı olarak birbirine benzerlik gösterse de, işleyiş bakımından çok net farklılıkları vardır. Tıpkı “çift yumurta ikizleri” gibi. Birbirlerine çok benzerler, ancak net ayrımları vardır.  Çoğu zaman karıştırılan bu kredi ürünlerinin farklılıklarının bilinmesi finansal maliyetlerinizi doğru yönetmeniz için çok önemlidir.


KOBİ Finans Rehberi

Dali Finans