KOBİ Finans Rehberi

Kobi'lerde Kurumsallaşma

SALLAmayın, KURUMSALLAŞIN!

Kurumsallaşma, bir işletmenin şahıslardan bağımsız olarak belirli standartlara, kurallara, prosedürlere sahip olmasıdır.
Vizyon sahibi olan her KOBİ, kurumsallaşma yolunda karar alarak ilk adımını atmalıdır. Buradaki en kilit nokta kurumsallaşma kararı alındıktan sonra engelleri ortadan kaldırmaktır.


KOBİ Finans Rehberi

Dali Finans