Planlama ve Strateji Denetimi

Planlama, amaçların belirlenmesi ve bunlara ulaşmayı sağlayacak araçların seçimidir. Planlama yapılırken önce amaca ulaşmak için yapılacak işler belirlenir. Daha sonra, her bir iş için gereken zaman ve bu işlerin kimler tarafından yapılacağı belirlenir. Firmanızın yol haritasını belirlerken sizinle yapacağımız toplantılarda bu işte neyin, niçin, ne zaman, nerede kimler tarafından yapılacağı sorularını cevaplandıracağız.

 

Strateji, bir kişi ve kuruluşun bir vizyona sahip olması ve buna ulaşmak için bütün kaynak ve enerjisini yoğunlaşmış bir irade ile harekete geçirmesidir. Ciddi bir stratejiye sahip olmayan işletmeler nasıl araştırma ve analiz yapacaklarını bilemediklerinden olumsuz sonuçlar alırlar. Böyle işletmelerin yöneticileri gerçekçi olmak yerine kişisel düşüncelerini uygulama eğilimine girer.

 

İyi bir stratejiye sahip olan bir işletme, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini önceden plânlamaya mecbur olduğundan, değişmeler karşısında hazırlanmak ihtiyacını duyan bütünleşerek çalışan bir firmadır.

 

Firmaların her alanda olduğu gibi finans stratejisinin de güçlü olması ve iyi yönetilmesi gerekmektedir. Özellikle ülkemiz şartlarında ekonomik dengeler hızlı değişkenlik gösterdiğinden finans stratejisi değişimlere hızlı adapte olmalı, işler karmaşık bir hal aldığında uygulanacak strateji basit olmalıdır.

 

Planlama ve Strateji denetiminde mevcut durum tespitleri değerlendirilip olumlu / olumsuz yönleri belirlenip, yeni yol planları, hedefler netleştirildikten sonra belirli periyotlarda takibi ve raporlaması yapılacaktır.

"Rüzgarın yönünü tayin edemeyiz ama geminin yönünü değiştirebiliriz."

Enaca

Aşağıdaki sorulara yeterince güçlü - doğru cevaplar verebildiğinizi düşünüyor musunuz?

 • Mevcut durumunuz nedir? Bulunduğunuz yerden memnun musunuz?
 • Neyi hedefliyorsunuz ve bu hedefinize hangi araçları kullanarak ne zaman ulaşacaksınız?
 • Stratejik planlama yapıyor musunuz?
 • Eğer yapıyorsanız, yapılan planlamanın amacına ulaşıp ulaşmadığını nasıl ölçüyorsunuz?
 • Çizilen yol haritasında sağlıklı sonuçlara ulaşmak için denetimi nasıl sağlıyorsunuz?
 • Olumsuz piyasa şartları sizin için ne ifade ediyor?
 • Swot Analizini duydunuz mu?
 • Beklenmedik bir fırsat veya tehditle karşılaştınız mı?
 • Rakipleriniz kimler ve siz neredesiniz? Piyasadaki pastadan ne kadar pay alıyorsunuz?
 • Rakipler şirketiniz hakkında ne düşünüyor?
 • Rakiplerinizin hangi zaafınızı fark etmesi tehlike unsurudur?
 • Ürünün kalitesi mi? Fiyatı mı?
 • İhracat yol haritası belirlenmesi için hangi adımları atacaksınız?
 • E-ticarete yönelmeli misiniz? Sektörünüz uygun mu? Aynı sektörde bulunup e-ticaret yapan firmalar var mı?
 • Organizasyon yapısında değişikliği ve büyüme ihtiyacını nasıl belirliyorsunuz?
 • İşinizi delege edebileceğiniz personeliniz var mı?
 • Personel zaman planlaması yapıyor mu? Yapılıyorsa bu kim takip ediyor?
 • Personel her sabah işe başlarken günlük iş planı hazırlıyor mu?
 • Şirket sorunlarla karşılaştığı zaman çözüm bulmak için nasıl bir yol izleniyor?
 • Şirketinizin yaşadığı en ciddi kriz hangi sorundan kaynaklandı?

Dali Fİnans

Planlama ve Strateji Denetimi İletişim Formu

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazınız.
Invalid Input
Lütfen telefonunuzu yazınız.
Lütfen e-posta adresinizi yazınız.
Tercih ettiğiniz iletişim şeklini belirtiniz!
Lütfen mesajınızı yazınız.
Invalid Input

Hizmetler

Planlama Stratejisi